Archive for gegužės 3rd, 2018

1. Pedagoginės specializacijos ir mokomojo dalyko modulius: Integruotų gamtos mokslų pedagogika (fizika, chemija, biologija) (90-120 kreditų*). Pradinio ugdymo pedagogika (90 kreditų). Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (90 kreditų). Matematika (90 kreditų). *Integruotų gamtos mokslų pedagogikos studijų trukmė priklauso nuo ankstesnėse studijose išklausytų ir įskaitomų dalykų. Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir siekiantys įgyti kitą specializaciją. Studijų trukmė 1,5 metų. Baigusiems studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti