Archive for spalio 26th, 2018

50-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 26 - 2018

Spalio 25 d. vyko 50-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Valdemaras Jasevičius ir Genovaitė Damulienė. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Prieš prasidedant posėdžiui, artėjant Vėlinėms, mirusiųjų atminimo dienai, tylos minute pagerbtas Tarybos narių ir savivaldos vadovų, iškeliavusių į amžinybę, atminimas. Posėdžio metu priimta 13 sprendimų, išklausyti 2 informaciniai  

Pagerbtas į amžinybę iškeliavusių Tarybos narių ir savivaldos atstovų atminimas

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 26 - 2018

Vakar, spalio 25-ąją dieną, buvo minimos Zitos Lazdauskienės, Lietuvos ir Šilalės rajono politinės bei visuomenės veikėjos, Tarybos narės ir merės, Administracijos direktorės, devintosios mirimo metinės. Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus ir jo pavaduotoja Vera Macienė, padėdami ant Z. Lazdauskienės kapo gėlių ir uždegdami gedulo žvakes, pagerbė jos atminimą. Artėjant Vėlinėms, mirusiųjų atminimo dienai, jos ir kitų į amžinybę iškeliavusių Tarybos narių ir savivaldos vadovų atminimas  

Kviečiame teikti paraiškas gauti premiją už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 26 - 2018

Premijos tikslas – skatinti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinti geriausius jų pasiekimus ir darbus. Pretendentus premijai galima siūlyti iki 2018 m. lapkričio 15 d. Dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymais, sąrašus rasite premijos nuostatuose. Dokumentus siųsti Kultūrinės edukacijos politikos skyriui.   Kontaktai pasiteirauti: tel. nr.  8 608 45641, el. paštas jadvyga.liseviciute@lkm.lt Nuostatai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357073&p_query=&p_tr2= Nuostatų pakeitimas: http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/etnine-regionu-kultura-ir-vaiku-ir-jaunimo-kulturine-edukacija     Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija