Archive for gruodžio 11th, 2018

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gruodžio - 11 - 2018

Šilalės švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) psichologas – asmuo, kuris įvertina ir padeda spręsti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio (vaiko) tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuodamas.   Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Psichologijos magistro laipsnis. 2. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Šilalės švietimo pagalbos tarnybos veiklą, išmanyti Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą. 3. Mokėti naudotis informacinėmis