Archive for gruodžio 14th, 2018

Įvyko Tauragės regiono plėtros Tarybos posėdis

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gruodžio - 14 - 2018

Vakar, gruodžio 13 d., Šilalės rajono savivaldybėje vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės vadovai, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, merų pavaduotojai, Administracijos direktoriai, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus ir vyriausieji specialistai Severinas Bartašius, Asta Levickaitė, Investicijų ir statybų skyriaus  

Diskutuota dėl Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcijos darbų

Para Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gruodžio - 14 - 2018

Gruodžio 12 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Žadeikių  laisvalaikio salės rekonstrukcijos darbų, kuriame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, jo pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jo pavaduotoja Vera Macienė, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Kristina Dambrauskienė, Žadeikių seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomenės pirmininkė.   Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcijos darbams yra skirta 200.000,00 Eur dydžio parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų paramos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir  

2018-12-14 Skelbimo Nr.: 55643 Skelbimo data: 2018-12-14 Pareigybės aprašymas: INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖ 1.     Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius (toliau – statybos inžinierius) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį 1.1.   Pareigybės lygis – A2. 1.2.    Pareigybės pavaldumas – statybos inžinierius tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas).   II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 4.   Darbuotojas, einantis