Užbaigus techninio projekto „Pajūrio miestelio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 2-ąjį etapą, Savivaldybės posėdžių salėje rugpjūčio 20-ąją prasidėjo baigiamoji projekto „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio teritorijose tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos“ konferencija. Konferencijoje dalyvavo mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, svečiai iš Šilutės, Jurbarko, Slvasko savivaldybių, Jungtinio Sekretoriato padalinių Varšuvoje ir Vilniuje atstovai, Regioninės plėtros departamento Tauragės apskrities skyriaus vyriausiasis specialistas Simas Einikis ir kiti dalyviai.

Projektas „Valymo įrenginių ir kanalizacijos tinklų statyba pasienio teritorijose tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos“ yra vykdomas pagal 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurios tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi Europos Sąjungos bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių šalių. Pagrindiniu paramos gavėju tapo Slavsko (Gastų) municipalinio rajono administracija, taip pat prie projekto prisijungė ir partnerėmis tapo Šilutės bei Šilalės rajonų savivaldybių administracijos.

Buvo nuspręsta projekto lėšas panaudoti Pajūrio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimui, nes šis miestelis labiausiai teršė Nemuno vandenį Šilalės rajone bei buvo būtina atnaujinti senąją nuotekų valyklą, kuri jau nebeatitiko nustatytų reikalavimų. Techninis projektas buvo pradėtas vykdyti 2013 m. gruodžio 11-ąją dieną, jo metu buvo rekonstruoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai Pakalniškių I kaime, pastatyta nuotekų siurblinė bei įrengtas vienas giluminis gręžinys Pajūrio miestelyje. Projekto metu buvo nutiesta 2322 metrai vandens tiekimo ir 2095 metrai buitinių nuotekų tinklų.

Konferencija prasidėjo lietuvių liaudies dainomis, kurias renginio dalyviams dovanojo Šilalės meno mokyklos kolektyvas (vadovė Jolanta Bučnienė). Sveikinimo žodį tarė mero pavaduotojas V. Jasevičius, kuris pasidžiaugė nuveiktais darbais ir tuo, kad projekto metu Šilalės rajono savivaldybė susirado ne tik partnerių, bet ir draugų, užsimezgė betarpiškas bendradarbiavimas tarp skirtingų rajonų. Administracijos direktoriaus pavaduotoja V. Macienė palinkėjo visiems sėkmingos ir darbingos konferencijos.

Jungtinio Techninio Sekretoriato padalinio Varšuvoje atstovė Virginija Šimkūnaitė trumpai apibendrino programą. Apie programos naudą ir naujas galimybes kalbėjo Jungtinio Techninio Sekretoriato padalinio Vilniuje atstovė. Savo rajone įvykdytas projekto dalis pristatė Slavsko savivaldybės atstovė Olga Chinenova, Šilutės rajono savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kmitienė ir Šilalės rajono savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Faustas Sragauskas.

Išklausius visus informacinius pranešimus, konferencijos dalyviai diskutavo apie galimybes toliau vystyti partnerių bendradarbiavimą bei projekto plėtrą kitose savivaldybėse.

Antrąją konferencijos dieną visi dalyviai buvo kviečiami aplankyti Medvėgalio piliakalnį, Baublių muziejų Bijotuose bei apžiūrėti projekto metu išplėsta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Pajūrio miestelyje.

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistėDSC_0046 DSC_0060 DSC_0071 DSC_0085 DSC_0087 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0118 DSC_0131*