Lygių galimybių kontrolierės vizitas

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugsėjo - 16 - 2015 with 0 Komentarų

Rugsėjo 14 dieną, pirmadienį, Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ir jos patarėjas Valdas Dambrava. Susitikimo metu buvo pristatyta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veikla, aptarti vykdomi projektai, aiškinami Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų taikymo ypatumai, apžvelgiami kelių tyrimų rezultatai, pateikiami įvairių tipų diskriminacijos pavyzdžiai paplitę spaudoje, televizijoje, darbo skelbimuose ir t.t.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nagrinėja gyventojų skundus dėl diskriminacijos šiais pagrindais: lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų.

Diskriminacijos problema tampa ypač aktuali šiuo metu, kada sprendžiamas pabėgėlių, pasitraukusių iš Sirijos dėl pilietinio karo, klausimas.

Pabaigoje visi buvo kviečiami atlikti testus ir pabandyti praktiškai pritaikyti susitikimo metu įgytas teorines žinias.

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistėDSC_0014 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0029*