Skelbiamas 2016 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursas

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugsėjo - 18 - 2015 with 0 Komentarų

Šilalės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2016 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios ne mažiau nei vienerius metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Šilalės rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranka bus vykdoma vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 metų rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 metų liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“

Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 15 dienos 17 val. Projekto paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė). Informacija teikiama telefonu (8 449) 76133, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.) arba Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, 110 kab. Jei paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2015 m. spalio 15 d.

Organizacija pagal paslaugų teikimo vietą gali pateikti ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

Paraiškos forma

Daugiau informacijos galima rasti: http://www.ndt.lt/patvirtinta-nauja-socialines-reabilitacijos-paslaugu-neigaliesiems-bendruomeneje-projektu-finansavimo-tvarkos-apraso-redakcija/

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

foto sll

 

 *