Paminėtos Vlado Statkevičiaus 105 – osios gimimo metinės

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gegužės - 16 - 2016 with 0 Komentarų

Gegužės 11 dieną, prieš 105 metus, Naujininkų kaime, Tauragės apskrityje, gimė Lietuvos kariuomenės karininkas, kraštotyrininkas, pedagogas, archeologas, etnografas – Vladas Statkevičius. Tai žmogus, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį atidavė Šilalės krašto tyrinėjimui. Daug keliavo po rajono kaimus, užrašinėjo pasakojimus, vietovardžius, padavimus, pasakas, dainas. Fotografavo paveldo objektus, rinko archeologinius radinius, etnografinę medžiagą. Dešimt metų buvo LTSR Kraštotyros draugijos Šilalės skyriaus tarybos pirmininku. 1973 metais Vladui Statkevičiui buvo suteiktas Garbės kraštotyrininko vardas. Jis ištyrinėjo daugiau kaip 30 senkapių, datuojamų III –XIII amžiaus, patikslino kai kurių chronologiją ir surado apie 20 naujų senkapių, surinko apie 750 archeologijos radinių. Įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose buvo išspausdinta daugybė Vlado Statkevičiaus straipsnių. Virš 100 straipsnių. kraštotyros ir paminklosaugos temomis buvo išspausdinta rajoniniame laikraštyje. Mokslo Akademijos institutui perduota daugiau kaip 50 rankraštinių darbų, Kultūros ministerijai – virš 90 Vlado Statkevičiaus kraštotyrinių darbų. Kraštotyros draugijos rankraštinių darbų saugyklai yra perdavęs virš 70 parengtų ir įrištų tomų. Vladas Statkevičius įkūrė Kraštotyros draugiją Šilalėje. Ne kartą buvo susitikęs su profesoriumi    Č. Kudaba.

 

Turėdamas 29 metų pedagoginio darbo stažą, išėjo į pensiją. Iki paskutinio atodūsio ėjo, ieškojo, konsultavo, rašė, tyrinėjo, kaupė savo darbus. Vladas Statkevičius buvo šviesuolis ir švietėjas, darbštumu ir kruopštumu brandinęs kitus. Jo išleista knyga „Šilališkiai. Darbai ir papročiai” iki šiol tebėra vienintelė tokio pobūdžio knyga.

Vlado Statkevičiaus 105-osios gimimo metinės paminėtos jo vardu pavadintame muziejuje.  Į paminėjimo šventę atvyko kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas, Vlado Statkevičiaus dukra Aušrelė Baublienė, savivaldybės, Viešosios bibliotekos atstovai, buvę Vlado Statkevičiaus bendražygiai, Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai, ir kiti svečiai.

Šventiniame paminėjime įžangos žodį tarė Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkė Edita Merkelienė. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai priminė Vlado Statkevičiaus biografiją. Šiltais asmeniniais prisiminimais dalijosi Klemensas Lovčikas.

Be galo įdomu buvo klausytis Vlado Statkevičiaus dukros Aušrelės Baublienės asmeninių prisiminimų apie tėtuką (taip šeimoje vadino Vladą Statkevičių). Ji pasakojo, kaip tėtukas ją išmokė kruopštumo, atsakingumo, kartu keliaudavo po tyrinėjamas vietoves. Po svečių pasisakymų žodį tarė muziejaus direktorė Soneta Būdvytienė, kuri apgailestavo, jog neteko pažinti Vlado Statkevičiaus. Po šventinio paminėjimo visi atvykę buvo pakviesti nunešti padėkos ir gedulo puokštę ant Vlado Statkevičiaus kapo.

Paminėjimo metu dainavo Šilalės meno mokyklos Pajūrio chorinio dainavimo klasės moksleivės, kurias paruošė mokytoja Rasa Ramanauskienė.

 

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus muziejininkė-ekskursijų vadovė Edita MerkelienėIMG_9444 IMG_9466 IMG_9483*