Jau ne kartą rašyta apie Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose įgyvendinamą projektą „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Susitikime dalyvavo Lietuvos Carito Tauragėje atstovė Ona Krenciūtė, kuri skaitė prevencinę paskaitą „Prekyba žmonėmis – kas tai ?“.

Šios paskaitos tikslas – supažindinti vaikus su galimomis grėsmėmis, su atsargumo priemonėmis, kurių būtina imtis, kad netaptum prekybos žmonėmis auka, taip pat žinoti kur kreiptis pagalbos.

Prevencinės paskaitos metu daugiausiai dėmesio skyrėme klausimui „Kaip jauni žmonės tampa prekybos žmonėmis aukomis?“ Akcentavome ne tik labiausiai paplitusią prekybos žmonėmis formą – prostituciją ir kitokį seksualinį išnaudojimą, bet plačiau aiškinome ir apie prekybą žmonėmis prievartiniam darbui, elgetavimui, organų donorystei. Vaikams didelį įspūdį paliko tai, kad parduoti gali ne tik nepažįstami ar mažai pažįstami žmonės, bet ir giminaičiai ar net šeimos nariai.

Daug kalbėjome apie pavojus ieškant darbo užsienyje. Raginom vaikus ateityje nesusivilioti lengvai ir greitai uždirbamais pinigais įvairiose užsienio šalyse. O jei nuspręs važiuoti dirbti užsienin, pirmiausia pasitikrinti visą įmanomą informaciją apie organizaciją, kuri siūlo darbą, ar ši organizacija išvis turi teisę įdarbinti žmones, kritiškai įvertinti siūlomą uždarbį bei gyvenimo sąlygas.

Taip pat akcentavome, kad niekada negalima atiduoti savo asmens dokumento kitam žmogui, nesvarbu, kad jis yra darbdavys, o keliaujant į užsienį verta turėti asmens dokumento kopiją, apsidrausti gyvybę ir būtinai pranešti kam nors iš artimųjų, kur vykstama, bei pasidomėti šalies, į kurią vykstama, institucijomis, į kurias būtų galima kreiptis pagalbos ištikus nenumatytam įvykiui.

Prekyba žmonėmis Lietuvoje yra aktuali problema. Ši nusikalstama veikla įgauna vis naujas formas (seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas ar elgetavimas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, fiktyvios santuokos, ypač nepilnamečių gabenimas į užsienį nusikalstamoms veikloms atlikti ir pan.) Prekyba žmonėmis – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus.

Apibendrinant temą, skaitėme kelias tikras parduotų žmonių istorijas, kurios sukėlė nepilnamečių susidomėjimą ir paskatino klausti mūsų ir daugiau diskutuoti tarpusavyje. Iš diskusijų supratome, kad jaunuoliai tikrai suvokė, ką jiems norėjome pasakyti, suvokė tikrąjį galimą pavojų ir suprato, kaip jo išvengti.

 

 

Informacija Loretos Gerybienės, Šilalės socialinių paslaugų namų projekto „Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai dienos centras“ vadovė*