Skelbiamas Šilalės rajono daugiabučių namų organizuojamų susirinkimų dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo grafikas.

Pirmieji susirinkimai vyks Pajūrio  seniūnijos Džiaugėnų k. Šilvados g. Nr. 1, Keberkščių k. Nemylo g. Nr. 1, Žvingių k. Jūros g. Nr. 27 kiemuose.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83, 4.84, 4.85 straipsniais, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo  objektų  administratoriaus  atrankos  ir  skyrimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  organizuoja ir šaukia Šilalės rajono daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, kurie Nekilnojamojo turto registre nėra įregistravę jungtinės veiklos sutarties ar daugiabučio namo savininkų bendrijos ir jos įstatų, susirinkimo metu turės nuspręsti, kurį bendro naudojimo objektų administratorių renkasi.

Šiuo metu į asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą yra įtrauktos 2 įmonės:

Administratoriaus pavadinimas

Asmens nurodytas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas (be  PVM)  Eur/m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m2

Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3000 m2

UAB „Inservis“

0,028

0,028

0,028

UAB „Šilalės būstas“

0,03

0,03

0,03

Planuojamų susirinkimų grafiką ir bendrojo naudojimo objektų administratorių deklaracijas galima gauti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriuje, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, II a. 210 k., tel. 8 449 76139, arba rasti Šilalės rajono savivaldybės svetainės www.silale.lt skyriuje „Gyventojams/Daugiabučių namų gyventojams“.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija*