Viešoji įstaiga CPO LT informuoja, kad nuo 2017 m. liepos 14 d. elektroniniame  įrankyje „Elektroninių pirkimų centras“ (https://epc.cpo.lt/) pradėjo veikti rangos darbų be projektavimo pirkimo modulis, skirtas subjektams (daugiabučių namų bendrijos ir kt.), kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, įsigyti rangos darbus be projektavimo pagal jų įkeltą techninį darbo projektą.

Daugiau informacijos: DĖL RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO PIRKIMŲ PER ELEKTRONINĮ ĮRANKĮ „ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ CENTRAS“*