Sudeginta partizanų žeminė atstatyta 3 kartą. Dalyvaukime ceremonijoje

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on Rugsėjis - 6 - 2017 with 0 Komentarų

Kadaise Šilalės rajonui priklausiusios Šilų miško teritorijos, kuri vėliau priskirta Rietavui, eglynuose partizanai įsirengė erdvią, gana sausą ir jaukią žeminę. Jau trečią kartą atstatyta slėptuvė mena Šalnos tėvūnijos Lukšto būrio partizanus, žuvusius 1952 metais.

Pirmą kartą Rietavo urėdijos Girėnų girininkijos Šilų miške esantis partizanų bunkeris buvo atkurtas 1996 m., tačiau laikui bėgant jis sunyko. Po 17 metų, 2013 m., Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės ir Rietavo filialų bei Šilalės ir Rietavo savivaldybių pastangomis žeminė buvo atstatyta. Deja, šiemet savanorių atstatyta slėptuvė, kaip įtariama, buvo sudeginta. Vis tik šie du miestai vieningai sutarė – reikšminga Lietuvos ir žemaičių krašto istorija negali būti užmiršta, todėl žeminė ir vėl atstatyta.

Šių metų rugsėjo 17 d. 14 val. Šilų-Girėnų miške bus atidengta trečią kartą atstatyta slėptuvė ir pagerbti už Lietuvos laisvę žuvę partizanai, aukojamos šv. Mišios. Ceremonijoje laukiame visų, kuriems svarbi mūsų krašto ir Lietuvos istorija.

 *