Dėl informacijos aklųjų artimiesiems apie teikiamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on Rugsėjis - 5 - 2017 with 0 Komentarų

Nuo 2017 m. pradedama finansuoti nauja priemonė, skirta teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims. Teisę į šias paslaugas turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems teikiamas dėl kompleksinių teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d. pasirašyta kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems pirkimo–pardavimo sutartis su VšĮ Valakampių reabilitacijos centro Kauno skyriumi, paslaugos teikiamos iki 2017 m. gruodžio 15 d., adresu A. Juozapavičiaus per. 34, Kaunas.

Maksimali kompleksinių paslaugų teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų. Visos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems (apgyvendinimo, maitinimo) bus suteiktos nemokamai.

Su akluoju asmeniu paslaugos teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda, bus sudaromas planas ir teikiamos paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo, kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose, bus užtikrinamas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

VALAKAMPIŲ REABILITACIJOS CENTRO KAUNO SKYRIAUS KONTAKTAI: A. JUOZAPAVIČIAUS PR. 34, KAUNAS, TEL./FAKS.(8 37) 24 18 81, MOB. (8 612) 09937.

El. paštas: info@reabilitacija.lt, el. svetainė:www.reabilitacija.lt*