Karo laikų sprogmuo ant garsiausio Žemaitijos piliakalnio nesutrikdė archeologų

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 30 - 2017 with 0 Komentarų

Piliakalnių metais Šilalės rajone vyksta aktyvus šių kalvų pažinimas. Praėjusį šeštadienį, spalio 28 d., garsiausiame Žemaitijos Medvėgalio piliakalnio archeologiniame komplekse buvo vykdomi moksliniai-žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai. Daug kartų save pateisinusiu metodu – metalo detektorių pagalba vykdomi žvalgymai neapsiėjo be netikėtumų – tyrinėtojai Medvygalyje aptiko karo laikų sprogmenį. Netrukus į nurodytą vietą atvykę Krašto apsaugos ministerijos Inžinerinio bataliono išminuotojai rado ir sunaikino karo laikų 75 mm skersmens sprogmenį. Pasirodo, ši garsi kalva slepia ne tik Kryžiuočių kovų, bet ir karo laikų pėdsakus.

aip pasakojo ekspedicijos mokslinis vadovas archeologas Gintautas Zabiela, žvalgymai vykdyti pagal tarp Klaipėdos universiteto ir Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. kovo 17 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Remiantis ja, buvo rengiamasi tolimesniems Medvėgalio, Karūžiškės piliakalnio komplekso (Šilalės r., Laukuvos sen.) archeologiniams tyrimams. Žvalgymuose naudotas užsienyje jau kuris laikas naudojamas ir per paskutinius kelius metus Lietuvoje taip pat sėkmingai išbandytas metodas – metalo detektorių pagalba fiksuoti viršutiniame iki 20 cm storio žemės sluoksnyje esančius metalinius dirbinius ir pagal juos spręsti apie buvusį šių vietų panaudojimą praeityje. Paviršiniai žemės sluoksniai Lietuvoje kaip žemės ūkio krašte yra daug kartų judinti, smarkiai užteršti per paskutinius šimtą metų, tad reikalinga nemaža patirtis, aptinkant praeities pažinimui reikšmingus radinius. Šiems žvalgymams pasitelkta savanoriška organizacija – Metalo ieškiklių naudotojų klubas (toliau – MINK), kasmet rengianti narių susirinkimus. Šiais metais gavus Šilalės rajono savivaldybės, Laukuvos seniūnijos ir N. Vėliaus gimnazijos paramą, tokio darbinio susirinkimo vieta pasirinktas Medvėgalis. Į tyrimus įsitraukė ne tik klubo nariai, bet ir visi norintys dalyvauti paieškose. Tarp jų buvo ir Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas ir administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus. Talkinant 12 esamų ir būsimų archeologų iš Vilniaus ir Klaipėdos universitetų, lietingu bei vėjuotu oru apie 80 ieškotojų visą dieną žvalgė archeologiniu požiūriu mažiausiai aiškias komplekso dalis: patį Medvėgalio, Alkos ir bevardį kalnus, Pilies kalno papėdę bei teritorijas greta – viso apie 20 ha plotą. Vienu iš žvalgymų tikslų buvo galimos Medvėgalio kapinyno, apie kurį neturėta jokių duomenų, vietos paieškos. Sprendžiant pagal surastus radinius (kapams būdingi bronzinių papuošalų likučiai) kapinyno vieta lokalizuota. Pilies kalno aplinkoje surasti archeologiniai dirbiniai (papuošalų fragmentai, atskiri ginkluotės vienetai) praplėtė turimas žinias apie šio komplekso praeities raidą. Darbų metu žvalgytos teritorijos apvalytos nuo XX a. šiukšlių (surinkta apie 200 kg metalo) ir net nuo karo palikimo – aptiktą artilerijos sviedinį nukenksmino išminuotojai. Žvalgymų darbai parodė didelį taikyto metodo efektyvumą bei žvalgymuose dalyvavusių ieškotojų entuziazmą, kuris MINK klubo dėka darbų pabaigoje buvo įvertintas prizais. Kartu paieškų dalyviai susipažino su šiuo išskirtiniu archeologiniu kompleksu, aptarė aktualias ieškotojų ir archeologų tarpusavio bendradarbiavimo problemas.

Surinkti radiniai bus analizuojama ir pasitarnaus planuojamiems tyrimams.

 *