Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiasi išmokų vaikams mokėjimo tvarka

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on sausio - 2 - 2018 with 0 Komentarų

2017-12-05 LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2018 m. išmokos vaikams bus mokamos už visus vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba 21 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą).

Nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo gaunamų šeimos pajamų, nuo gimimo iki 18 metų skiriama 30 Eur išmoka. Asmenys, kurie nuo 2018 m. sausio 1 d. kreipsis dėl šios išmokos vaikui (30 Eur), prašymą pateiks tik vieną kartą ir vaikas gaus išmoką iki 18 metų, o jeigu ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, tai iki ją baigs, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų.

Taip pat ir toliau bus papildomai skiriama išmoka vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 Eur, o nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 Eur. Teisę į papildomai skiriamą vaiko išmoką turės šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 ar 2 vaikus ir pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (nuo 2018 m. sausio 1 d. šis dydis -183 Eur). Skiriant papildomai išmoką vaikui šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų, šeimos gaunamos pajamos nevertinamos.

Įstatymo pakeitimu nustatytas didesnis išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo bus skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (228 Eur) išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai. Išmoka skiriama asmeniui, jeigu jis mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos.

Ką aktualu žinoti

Kreipimosi dėl išmokos vaikui tvarka nesikeičia, prašymus galima pateikti el. būdu ir raštu.  Prašymus dėl išmokos vaikui skyrimo galima teikti nuo 2018 m. sausio 8 d.   Kreipiantis dėl išmokos vaikui prašymą galima pateikti elektroniniu būdu  per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt  Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu

 (Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8)

Dėl išmokų vaikams Šilalės miesto gyventojai kreipiasi  į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, kiti Šilalės rajono gyventojai į seniūniją pagal asmens deklaruotą ar faktišką gyvenamąją vietą.

Kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) papildomų dokumentų teikti nereikia.

Išmokos vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokamos už praėjusį mėnesį ir grąžinama (nuo teisės atsiradimo dienos), bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių  Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadinasi, dėl minėtos naujos rūšies išmokos vaikui skyrimo nėra būtinybės skubėti ir kreiptis 2018 metų pradžioje.

 

Smulkesnės informacijos teirautis savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (tel. (8 449) 76 131)*