Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės gyventojai, kurių vidutinės šeimos pajamos  vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 122 Eur) dydžio arba kitais atvejais, kai asmeniui ar šeimai yra susidariusi sunki materialinė padėtis ir pajamos vienam asmeniui didesnės nei 1,5 VRP (183 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (268,40 Eur) dydžių per mėnesį, gali kreiptis dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gavimo.

Asmenys, pageidaujantys gauti maisto produktų, turi kreiptis  pagal deklaruotą gyvenamąją vietą: Šilalės miesto gyventojai  į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį 109 kab., kaimo vietovių gyventojai – į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, nedeklaravę gyvenamosios vietos pagal faktinę gyvenamąją vietą. Gyventojai, norintys gauti paramą maisto produktais per pirmąjį dalijimą, prašymus privalo pateikti iki 2018 m. sausio 23 d.*