Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo ir jų finansavimo 2018 m.

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on sausio - 15 - 2018 with 0 Komentarų

VIEČIAME MOKINIUS RINKTIS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

Nuo 2018 m. vasario 1 d.  Šilalės rajono savivaldybė  tęsia  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklą.  Pasirinkti  NVŠ programas kviečiame  iki  2018 m. sausio 25 d.

Informacija apie NVŠ veiklas:

* NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

* NVŠ lėšos skiriamos tik akredituotoms NVŠ programoms finansuoti.

* Finansavimo laikotarpis nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d.

* Teisę gauti NVŠ lėšas turi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.

* Pasirinkus NVŠ programą, turi būti pasirašoma sutartis tarp NVŠ teikėjo ir mokinio tėvų (globėjų).

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas:

Aktyvus laisvalaikis

Aš ir žirgas

Etnokultūros dirbtuvės

Etnomuzikavimo tradicijos

Fitneso pratybos

Gamtos tyrėjas

Judėk ir tobulėk

Jaunasis reindžeris

Maltiečiai

Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti

Robotika

Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas Šilalėje

Saugus ir aktyvus vandenyje (2018-2020)

Skautai

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir skatinimas

Šilalės jaunųjų šaulių pakopinė programa

Šiuolaikinis šokis (Giedrė Fasci)

Šiuolaikinis šokis (Laima Andrejauskienė)

Šviesti, pristatyti, išbandyti, ugdyti

Teatro raiška*