Akcijos „Darom 2018“ tvarkomų teritorijų sąrašas

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on balandžio - 12 - 2018 with 0 Komentarų

2018 m. balandžio 5 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-417 „Dėl Aplinkosauginės akcijos organizavimo darbo grupės sudarymo“, sudarytos darbo grupės aplinkosauginės  akcijos „Darom 2018“ metų tvarkomų teritorijų sąrašas.

 

Eil. Nr. Seniūnija Tvarkytinos teritorijos Akcijos dalyviai Šiukšlių surinkimo vietų (taškų) skaičius
1. Bijotų Tūjainių kaimo gyvenvietės aplinka Tūjainių kaimo gyventojai
    Bijotų seniūnaitijos aplinkos tvarkymas Seniūnijos darbuotojai, seniūnaičiai, vietos gyventojai
2. Bilionių      
    Aukštagirės kalno papėdė, teritorija prie Aukštagirės apžvalgos bokšto Bilionių seniūnijos darbuotojai 1
    Bilionių piliakalnio teritorija Bilionių kaimo bendruomenė 1
    Gulbių senkapis, Kartuvių kalnas ir Gulbių kaimo pakelės Gulbių  seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 1
    Baravykų, Plunksnių, Stonių senkapiai ir pakelės tų kaimų teritorijose Plunksnių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 1
    Bilionių senkapis, Bilionių kaimo pakelės Bilionių seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 1
3. Didkiemio      
    Jūros upės pakrantė Seniūnijos darbuotojai, Didkiemio kaimo gyventojai Didkiemio seniūnijos kieme
4. Šilalės kaimiškoji      
    Andriejaičių k., Didžiosios Akmenos rėvos aplinka Seniūnijos darbuotojai 2
    Burkėnų gyvenvietė Burkėnų k. gyventojai 1
    Vingininkų gyvenvietės aplinka Vingininkų kaimo gyventojai 1
    Jucaičių kaimo gyvenvietės aplinka Jucaičių kaimo bendruomenė 1
    Balsių gyvenvietės aplinka Balsių kaimo bendruomenė 2
    Biržų Lauko kaimo gyvenvietės aplinka Biržų Lauko kaimo bendruomenė 1
    Tūbinių kaimo gyvenvietės aplinka Tūbinių kaimo bendruomenė 1
    Bytlaukio gyvenvietės aplinka Bytlaukio kaimo bendruomenė 1
5. Kaltinėnų      
    Kaltinėnų miestelio prie bendruomenės ir kultūros namų pastato aplinkos tvarkymo darbai Kaltinėnų miestelio bendruomenė Prie seniūnijos garažų
    Iždonų kaimo  tvenkinio pakrantė, bendruomenės pastato aplinkos tvarkymas Iždonų kaimo bendruomenė
    Gineikių gyvenvietė ir prie Gineikių kaimo bendruomenės pastato Gineikių kaimo bendruomenė
6. Kvėdarnos      
    Aplinka prie kryžiaus, esančio Paragaudžio k., šalia Jūros upės Kvėdarnos seniūnijos darbuotojai  –
    Pajūralio pagrindinės mokyklos teritorija Pajūralio pagrindinė mokykla
    Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos teritorija, teritorija aplink tvenkinį prie gimnazijos Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
    Bendruomenės namų aplinkos tvarkymas Grimzdų k., K. Jauniaus gatvės pakelės tvarkymas Kaimų bendruomenė „Saulietekis“
    Aplinkos tvarkymas Prano  Liatuko gimtinėje, Padievaičio k. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla
    Aplinkos tvarkymas prie bendruomenės namų Pajūralio k. Pajūralio bendruomenės centras
    Teritorija Kvėdarnos miškelyje prie įrengtų treniruoklių Kvėdarnos bendruomenės centras
    Teritorija prie senelių globos namų Piliakalnio g., Kvėdarnos mstl. Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
    Aplinkos tvarkymas prie ambulatorijos pastato VšĮ Kvėdarnos ambulatorija
7. Laukuvos      
    Šiauduvos gyvenvietė Šiauduvos bendruomenė, Šiauduvos seniūnaitija 1
    Požerės gyvenvietė, pakelės link Paršežerio ir Medvėgalio Požerės bendruomenė, Požerės seniūnaitija 1
    Juodainių gyvenvietė Juodainių bendruomenė, Juodainių seniūnaitija 1
    Kelpšaičių parkas Laukuvos bendruomenė 1
    Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos teritorija Mokiniai ir mokytojai 1
    VšĮ Laukuvos ambulatorijos teritorija VšĮ Laukuvos ambulatorijos darbuotojai 1
    Dievyčio ežero rekreacinė teritorija Seniūnijos darbuotojai 1
    Treigių kapinaitės Treigių seniūnaitijos gyventojai 1
    Teritorija pagal Žemaičių plentą Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, gimnazijos šaulių skautų organizacija, jaunieji šauliai 1
    Senosios žydų kapinės Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 1
    Laukuvos miestelis Miestelio gyventojai 1
    Universalaus daugiafunkcio centro teritorija Laukuvos seniūnijos  klubas „Laukuviečiai“ 1
8. Pajūrio      
    Jūros upės pakrantė Gimnazijos moksleiviai 1
    Pakisio piliakalnis, Jūros upės pakrantė Pajūrio 10-osios kuopos jaunieji šauliai 1
    Pajūrio vaikų globos namų teritorija Globos namų darbuotojai ir vaikai 1
    Jūros upės pakrantė Raganinės miškelio teritorijoje Seniūnijos darbuotojai 1
    Parko teritorija Pajūrio mstl. Pajūrio mstl. bendruomenė 1
    Jomantų gyvenvietės viešųjų erdvių tvarkymas Jomantų kaimo bendruomenė 1
    Visdžiaugų gyvenvietės viešųjų erdvių tvarkymas Visdžiaugų kaimo bendruomenė 1
    Žvingių miestelio viešųjų erdvių tvarkymas Žvingių kaimo bendruomenė 1
9. Palentinio      
    Medelių prie seniūnijos sodinimas Seniūnijos gyventojai
    Rekreacinės zonos tvarkymas Seniūnijos gyventojai
10. Šilalės miesto      
    Šilalės pušynas

 

Simono Gaudėšiaus gimnazija 10
    Dariaus ir Girėno mokyklos teritorija Dariaus ir Girėno progimnazija 1
    Kultūros centro aplinka, teritorija prie paminklo „Laisvės šauklys“ Šilalės kultūros centro darbuotojai 1
    Šilalės viešosios bibliotekos teritorija Šilalės viešoji biblioteka 4
    Švietimo pagalbos tarnybos teritorija Tarnybos darbuotojai 1
    Ligoninės teritorija VšĮ Šilalės ligoninės darbuotojai 2
    Šilalės meno mokyklos teritorija ir krepšinio aikštelė Šilalės meno mokykla 1
    Baseino teritorija Sporto mokyklos darbuotojai 1
    VšĮ Šilalės PSPC teritorija VšĮ Šilalės PSPC 1
    Šilalės socialinių paslaugų namų teritorija Šilalės socialinių paslaugų namų darbuotojai 1
    UAB „Ambulansas“ teritorija UAB „Ambulansas“ darbuotojai 1
    Šilalės visuomenės sveikatos biuro teritorija Šilalės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai 1
    Šilalės rajono agentūros teritorija ir Lokystos upės pakrantė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros darbuotojai 1
    UAB „Šilalės šilumos tinklai“ teritorija UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 1
    UAB „Šilalės vandenys“ teritorija UAB „Šilalės vandenys“ 1
    Kelio Šilalė – Nevočiai pakelių iki Gūbrių kapinių tvarkymas Šilalės policijos komisariatas 2
    Nepriklausomybės g. sodas Jehovos liudytojų bendruomenė 1
11. Traksėdžio      
    Žąsinalio kaimo kapinaičių tvarkymas Seniūnijos darbuotojai
    Lapkalnio koplytėlės ir Nevočių sporto aikštelės tvarkymas Nevočių kaimo gyventojai
    Rubaičių kaimo kapinaičių tvarkymas  Nevočių kaimo gyventojai Asociacija kaimų bendruomenė „Aukštupis“
    Norvainių kaimo kapinaičių tvarkymas Traksėdžio kaimo gyventojai
    Drobūkščių bendruomenės parko tvarkymas Drobūkčių kaimo gyventojai, bendruomenė
12. Tenenių      
    Parko teritorijos Tenenių mstl., tvarkymas pakelių šiukšlių rinkimas  Seniūnijos darbuotojai, Tenenių miestelio gyventojai
13. Upynos      
    Varsėdžių gyvenvietės parko tvarkymas Varsėdžių kaimo bendruomenė
    100 vnt. liepų sodinimas Upynos mstl. Upynos bendruomenė, seniūnijos darbuotojai
    S. Girėno gimtinės tvoros atstatymo paruošiamieji darbai Vytogalos bendruomenė, seniūnijos darbuotojai
14. Žadeikių      
    Šventų parko teritorijos tvarkymas Seniūnijos darbuotojai,  vietos gyventojai 2
    Kvėdarnos g., Šilalės g., sankirtos bendro naudojimo teritorijos tvarkymas Vietos gyventojai 1
    Šilalės g., Šaukliškės g., kelkraščių šiukšlių rinkimas Vietos gyventojai 1
    Šilalės g., Šventų g., kelkraščių šiukšlių rinkimas Vietos gyventojai 1

 *