1. Pedagoginės specializacijos ir mokomojo dalyko modulius:

  • Integruotų gamtos mokslų pedagogika (fizika, chemija, biologija) (90-120 kreditų*).
  • Pradinio ugdymo pedagogika (90 kreditų).
  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (90 kreditų).
  • Matematika (90 kreditų).

*Integruotų gamtos mokslų pedagogikos studijų trukmė priklauso nuo ankstesnėse studijose išklausytų ir įskaitomų dalykų.

Į studijas priimami asmenys, turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir siekiantys įgyti kitą specializaciją. Studijų trukmė 1,5 metų.

Baigusiems studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

2. Profesinių studijų programoje „Pedagogika“  (60 kreditų).

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Baigusiems suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamasstudijų pažymėjimas.  Studijų trukmė 1,5 metų.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.tsi.su.lt );

• rekomendaciją iš darbovietės;

• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų)  priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalą ir kopiją);

• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai;

• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją);

• 1 foto nuotrauką (3×4);

• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją).

 

Dokumentai priimami iki  2018 m. gegužės 31 d. darbo dienomis (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 115 kab., Vytauto g. 84, Šiauliai. Dokumentus (jų kopijas) galima siųsti el.p. irena.ramoniene@su.lt ir paštu.  Informacija apie priėmimą teikiama: el.p. irena.ramoniene@su.lt ; tel.: (8 41) 59 58 56  arba  (8 41) 59 58 50.

Irena Ramonienė
Šiaulių universiteto
Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto
vyr.metodininkė
Vytauto 84-115, Šiauliai,
Tel. (8 41) 595 856
Mob.tel. 868550539
El. p. irena.r@tsi.su.lt
www.tsi.su.lt*