Paskelbtas priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimas teikti paraiškas

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gegužės - 9 - 2018 with 0 Komentarų

Priemonės  tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Paraiškų teikimo terminas – š. m. rugsėjo 4 d.

Tinkami pareiškėjai yra pramonės MVĮ, atitinkančios Aprašo 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 40 469 917 Eur. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – iki 1 000 000 Eur, vidutinėms įmonėms – iki 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 000 Eur.

Daugiau informacijos apie priemonę ir aktulius dokumentus rasite čia.*