Kvietimas teikti paraiškas Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on birželio - 7 - 2018 with 0 Komentarų

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Medžioklės įstatymuose, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios  programos lėšomis. Ji parengta siekiant finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ar naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos: želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis; želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimui; įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, bebraviečių ardymo darbams; miško aikščių šienavimui, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimui į krūvas; laižomosios druskos pirkimui ir laižyklų įrengimui, vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimui ir įrengimui ir kt.

 

Paraiškas gali teikti: žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai  (medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl įplaukos į Programą pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį negali būti skiriamos medžiotojų būrelių įgyvendinamų priemonių finansavimui).

  Konkursui pateikiama:

● tiksliai ir išsamiai užpildyta paraiška;

● pažymėjimo apie daiktines teises į žemės sklypą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, kopija;

● miško želdinimo ar žėlinimo projekto kopija, jei paraiška teikiama miško želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis;

● žemės sklypo planas su pažymėtomis tveriamo sklypo ribomis tiksliai nurodant  miško želdinių masyvą,  besiribojantį su miško supamu žemės ūkio pasėliu  ir  sunaudojamų medžiagų kiekio sąmata, jei paraiška teikiama želdinių aptvėrimui tvoromis ar apsauginėmis juostomis;

● jei miškas įveistas ne miško žemėje,  dokumentas iš Nacionalinės žemės tarnybos dėl leidimo mišką įveisti ne miško žemėje.

Paraiškas  prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2, I aukštas, 108 kab., iki 2018 m. birželio 28 d. Konkurso paraiškos formą galima rasti Šilalės internetiniame puslapyje www.silale.lt arba kreiptis į Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistę Virginiją Bukauskienę, 220 kab., tel. (8-449) 76125, mob. 868528837, el. paštas virginija.bukauskiene@silale.lt

 Set featured image

Administracijos direktorius  Raimundas Vaitiekus*