Trumpai apie mobiliąsias komandas:

Mobilioji komanda – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistų (socialinio darbuotojo, psichologo ir specialisto (socialinio darbuotojo ar psichologo), turinčio žinių ir (ar) darbo patirties su priklausomybę turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis) grupė, per keturiolika kalendorinių dienų nuo vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą (nustačius 2 grėsmės vaikui lygį) atliekanti su šeima jos gyvenamojoje ar kitoje vietoje intensyvų darbą (teikianti intensyvią kompleksinę, individualią ar grupinę, konsultacinę ir kitokią pagalbą, atliekanti saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių pagalbai, šeimos narių elgesio pokyčių įvertinimus, rengianti rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį ir sudaryti saugią gyvenamąją aplinką vaikui.

 

Mobiliosios komandos specialistų funkcijos:

atlieka rizikos ir  saugumo veiksnių šeimoje įvertinimą, šeimos situacijos vertinimą,

teikia intensyvią pagalbą šeimai pagal savo sritį,

valdo konfliktines situacijas ir taiko motyvuojantį interviu, siekdami padidinti asmens vidinę motyvaciją keisti savo elgesį,

veda psichoedukacinius pokalbius vaikų atstovams pagal įstatymą vaikų auklėjimo, drausminimo, esminių poreikių klausimais,

organizuoja ir dalyvauja mobiliosios komandos specialistų pasitarimuose, susitikimuose su atvejo vadybininku,

dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose,

keičiasi aktualia informacija su atvejo vadybininku,

įvertina šeimos situacijos pokyčius, šeimos narių elgesio pasikeitimus,

parengia rekomendacijas atvejo vadybininkui dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo.

Mobiliosios komandos specialistai – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Mobiliosios komandos darbo laikas – specialistai dirbs darbo dienomis, darbo valandas nustatys Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjas. Atsižvelgiant į tai, kad mobiliosios komandos pagalba turėtų būti teikiama šeimos gyvenamojoje vietoje, ir į pagalbos tikslą, darbo valandos, tikėtina, bus nuo 11 iki 19 val. arba nuo 12 iki 20 val. ar pan.

Mobiliosios komandos narių darbo vieta – Vilniaus m., Kauno m. ir Vilniaus, Kauno, Utenos, Tauragės, Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės apskričių centruose. Apskrityse dirbantieji teiks pagalbą pastarosios teritorijoje esančiose savivaldybėse, Vilniaus ir Kauno miestuose dirbantieji pagalbą teiks šeimoms, gyvenančioms minėtuose miestuose.

Atlyginimas – 1113 Eur iki mokesčių išskaitymo (apie 850 Eur „į rankas“).

Mobiliosios komandos nariams bus organizuojami 3 dienų mokymai (birželio mėn.), tačiau kiekvienas jų turės atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Darbo pradžia: 2018 m. liepos 1 d.

Skelbimą (ir reikalavimus kandidatams) galima rasti paspaudus šią nuorodą http://www.vaikoteises.lt/veikla/karjera/

Lauksime gyvenimo aprašymo su nurodytu  miestu  ir/ar apskritimi, kurioje pageidaujama dirbti, nes tokių specialistų ieškome visoje Lietuvoje.*