Kvietimas renovuoti daugiabučius namus

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugpjūčio - 7 - 2018 with 0 Komentarų

Įgyvendindama sėkmingai įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija  paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 150 mln. eurų investicijoms.

 

Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų. Pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 procentų kompensacija atnaujinimo (modernizavimo) projekto (investicijų plano, energinio naudingumo sertifikatų, techninio darbo projekto) parengimo, statybos techninės priežiūros bei  projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Taip pat Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas vertinti atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus, prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė, aktyvumas, efektyvumas, aplinkosauga, atnaujinamas plotas.

Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia daugiabučių namų gyventojus iki 2018 m. rugsėjo 2 d.  teikti prašymus įtraukti daugiabučius namus į Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.  

Šilalės rajono savivaldybės administracija savo lėšomis parengs investicijų planus ir pateiks juos gyventojams tvirtinti. Tik juos patvirtinus, bus kreipiamasi į VŠĮ Būsto energijos ir taupymo agentūrą (BETA) dėl paraiškos patvirtinimo. BETA sureitingavus paraiškas numato sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.

Be savivaldybių, paraiškas gali teikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas teikiantys asmenys, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančiai VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. Paraiškų teikimo terminas – nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d.

Kvietimas teikti paraiškas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/673f9e50919411e8b93ad15b34c9248c

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėją Faustą Sragauską tel.Nr. 8-449 76125  arba statybos inžinierę Rimantę Lidžienę tel.Nr. 8-449 76122

 *