Jau galima teikti prašymus dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmėms įsigyti

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugpjūčio - 9 - 2018 with 0 Komentarų

Socialinės paramos skyrius primena, jog kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais nuo liepos       1 d.,  mažas pajamas turinčios šeimos, jau gali teikti prašymą dėl mokinių nemokamo maitinimo mokykloje ir paramos mokinio reikmenims įsigyti. Šiuo metu jau yra gauti 158 prašymai ir skirta 293 mokiniams parama mokinio reikmėms ir maitinimui.

 

Jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eurai, galima kreiptis ir dėl nemokamo maitinimo (bendruoju atveju tai yra pietūs), ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti (skiriama vienkartinė 57 Eurų suma vienam mokiniui per kalendorinius metus).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti reiktų kreiptis iki spalio 5 d.

Nemokamas maitinimas mokiniams bendruoju atveju skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Tačiau dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus, pavyzdžiui, jei pasikeičia šeimos finansinė situacija ir atsiranda toks poreikis.

Kur kreiptis dėl paramos mokiniams?

Dėl socialinės paramos mokiniams vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų turi kreiptis: Šilalės miesto gyventojai į Šilalės rajono administracijos Socialinės paramos skyrių, kaimo vietovių gyventojai –  į gyvenamosios vietos seniūniją.

Kreipiantis reikia užpildyti prašymą socialinei paramai mokiniams gauti ir pateikti reikalingus dokumentus. Tokie dokumentai yra: šeimos narių pažymos apie pajamas ir, priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos socialinei paramai mokiniams gauti.

Šeimos vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

 *