48-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugpjūčio - 31 - 2018 with 0 Komentarų

Rugpjūčio 30 d. vyko 48-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23  Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Gintas Navardauskas ir Vytautas Jucius. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai, seniūnai, bendruomenių nariai ir kiti. Posėdžio metu priimti 9 sprendimai, išklausyti 3 informaciniai pranešimai.

Sprendimai dėl vėjo ir saulės jėgainių

Taryba sutiko leisti koreguoti Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialųjį  planą ir  rengti Saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje, kurio tikslas – nustatyti vėjo ir saulės jėgainių statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus ir kitus reikalavimus.

Sprendimai, susiję su nekilnojamuoju turtu

Posėdžio metu nuspręsta pakeisti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato-mokyklos, esančio Jūros g. 16, Drobūkščių k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav., pagrindinę naudojimo paskirtį iš mokslo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims).

Taryba sutiko išnuomoti viešo konkurso būdu dvejiems metams (bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui) komercinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – grožio saloną, esančią Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 4-23 (pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,81 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį), administracinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas – kontorą su bendro naudojimo patalpa, esančias Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-11 (pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,70 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį) ir komercinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias – komercines patalpas su teise naudotis bendro naudojimo patalpomis, esančias Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-12 (pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,68 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį).

Su mokesčiais susiję sprendimai

Nustatytos uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamosios ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, pagal kurias kiekvieną mėnesį bus perskaičiuojama šilumos kaina.

Taip pat nustatyta 2018 m. žemės mokesčio lengvata, sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę 30 procentų.

Kiti sprendimai

Taryba sutiko pakeisti klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 metais, nustatytą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais“.

Posėdžio metu leista pasirašyti statybos darbų sutartį dėl objekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako dalyje Lelijų g. (nuo Rytinio Kelio g. iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų), Struikų k., Šilalės r. įrengimas. II etapas“ ir įsipareigota formuojant 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės biudžetą objektui numatyti iki 12 000 Eur su PVM.

Patvirtintas Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas

Informaciniai pranešimai

Savivaldybės mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, darbo grupės dėl mokyklų pasiruošimo 2018-2019 metams vadovas, pateikė informaciją apie rajono švietimo įstaigų pasiruošimą šiems ir kitiems metams. Pranešimo metu kalbėta apie rajono mokyklose atliekamus remontus, kitus tvarkymo darbus, įsigytas prekes ir priemones. Pažymėta, kad kai kuriuose mokyklose remonto darbai tebevyksta, tačiau jie neturėtų trukdyti ugdymo procesui. Apžiūrėjus mokyklas daroma išvada, kad pagal galimybes visose Šilalės rajono mokyklose pasiruošta pradėti mokslo metus.

Investicijų ir statybų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Jocytė-Kiaulakienė pateikė informaciją apie Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcijos darbus. Projekto įgyvendinimo metu ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų (5 grupės). Šalia esančio pastato bus pristatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga bei baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui.

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas pateikė informaciją apie projekto „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 25, pastatų rekonstravimas ir plėtra“  įgyvendinimą. Projekto metu vykdoma visiška gimnazijos valgyklos pastato rekonstrukcija (keičiamas stogas, šiltinamos sienos, keičiami visi inžineriniai tinklai, atliekami patalpų vidaus apdailos darbai) ir gimnazijos 4 aukštų korpuso dalies vidaus patalpų remonto darbai (tvarkomos laiptinės, pirmo aukšto koridoriaus grindys, kabinetas ir sandėlio patalpos).

 

Visi Tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).



*