Jau nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimo priimtas „Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms“ įstatymas, padėsiantis Lietuvos regionuose gyvenančioms arba norinčioms gyventi jaunoms šeimoms, kurios nori įsigyti pirmąjį savo būstą.

Šis įstatymas bus taikomas jaunoms šeimoms, įsigyjančioms tik pirmąjį būstą įstatyme nustatytose teritorijose. Perkant arba statant būstą, jaunos šeimos turi būti deklaravusios gyvenamąją vietą, kiekvienas iš sutuoktinių turi būti ne vyresnis kaip 35 metų. Šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) taip pat turi būti ne vyresni kaip 35 metų.

 

Svarbu, kad nė vienas jaunos šeimos narys negali turėti Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse nuosavybės teise priklausančio būsto. Tai įrodant, gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą, turi deklaruoti ataskaitinių metų, gruodžio 31 d. turimą turtą. Teikiamoje metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje turi būti nurodomas turėtas turtas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Suma, nuo kurios bus teikiama valstybės išmoka pirmajam būstui, negalės būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų. Paramos dydis procentais gali svyruoti nuo 15% iki 30%. 15% subsidiją gali gauti jaunos šeimos, neauginančios vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa; 20% – jaunos šeimos, auginančios vieną vaiką ar vaiką, kuriam gali būti nustatyta nuolatinė globa; 25% – jaunos šeimos, auginančios du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems gali būti nustatyta nuolatinė globa, o didžiausia, net 30% subsidija gali būti skiriama jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kurioms gali būti nustatyta nuolatinė globa. Vėliau šeimai pagausėjus, būtų suteikiama galimybė kreiptis ir gauti papildomą subsidiją, jei abu šeimos nariai vis dar nebus vyresni kaip 35 metų.

Finansinės paskatos prašymas teikiamas, kai jauna šeima deklaruoja turtą, prašymą subsidijai gauti užpildo socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), prisijungiant per elektroninių valdžios vartų sistemą arba savivaldybėje, kurioje nori įsigyti būstą, pateikiant prašymą raštu. Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai informuoja, kad svarbu prašymą pateikti kuo greičiau, nes finansinė paskata bus suteikiama pirmiesiems besikreipusiems gyventojams. Kartu su prašymu turi būti pateikiami visi duomenys, reikalingi teisei į finansinę paskatą nustatyti. Taip pat svarbu žinoti, kad jauna šeima neturi teisės į minėtąją finansinę paramą, jei būstą nori įsigyti iš šeimos narių, artimųjų giminaičių (artimaisiais giminaičiais pripažįstami: tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys). Be to, paramą gavusi šeima negalės perleisti ar parduoti įsigytos nuosavybės pirmuosius 10 metų, kitu atveju tektų grąžinti valstybės skirtą sumą.

Pateikus prašymą, savivaldybės darbuotojas patikrina prašyme pateiktus duomenis ir 10 darbo dienų laikotarpyje per SPIS arba raštu praneša jaunai šeimai apie suformuotą pažymą subsidijai gauti arba atsisakymą ją išduoti. Vėliau šeima gauna pranešimą apie nustatytą teisę į subsidiją ir sąrašą kreditus teikiančių institucijų, į kurias per 15 dienų turi teisę kreiptis. Vienu metu galima vesti derybas su visomis kreditą teikiančiomis institucijomis dėl palankiausių sąlygų, tačiau per 15 dienų privaloma vieną iš jų pasirinkti. Per 2 mėnesius kredito davėjas priima sprendimą suteikti kreditą ar ne.

Svarbiausi nuoseklūs žingsniai norint gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms yra: atitikti visus keliamus reikalavimus; įstatyme nustatytoje teritorijoje susirasti norimą įsigyti būstą arba sklypą būsto statybai; deklaruoti turtą iki prašymo pateikimo dienos; pateikti prašymą dėl finansinės paskatos (internetu per elektroninės valdžios vartus arba raštu savivaldybėje, kurioje norima įsigyti būstą); pasirinkti kredito davėją (esant teigiamam sprendimui dėl finansinės paskatos suteikimo).

Šilalės rajono savivaldybėje pateikta 16 prašymų. 4 Savivaldybės administracijai tiesiogiai, 12 per SPIS portalą. Atmesti 7 prašymai, nes turto deklaracijos pateiktos vėliau nei prašymai.

Teisės aktai:

  1. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas;
  2. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas;
  3. Informacija apie turto deklaravimą

 

Daugiau informacijos galite rasti paspaudę nuorodą: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-suzinoti-kurioje-teritorijoje-jaunos-seimos-gales-isigyti-busta-ir-gauti-subsidija*