2018 METŲ GERIAUSIO ŠILALĖS RAJONO MOKYTOJO RINKIMAI

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on Rugsėjis - 12 - 2018 with 0 Komentarų

2018  METŲ GERIAUSIO ŠILALĖS RAJONO MOKYTOJO RINKIMŲ NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1.  Rinkimus organizuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus ir Visuomeninis judėjimas “ŠILALIŠKIAI”.

2.  Rinkimų laikas: nuo 2018-09-12 iki 2018-10-01. Rinkimai organizuojami elektroniniu  būdu (www.facebook.com/visuomeninisjudejimas.silaliskiai.3).

3.  Rinkimuose gali balsuoti esami ir buvę mokiniai, mokinių tėvai, kolegos mokytojai.

4. Iš vieno kompiuterio galima balsuoti vieną kartą.

II. Rinkimų tikslas

5. Balsavimo būdu išrinkti 3 geriausius rajono mokytojus pagal surinktų balsų skaičių.

6. Geriausius mokytojus pagerbti ir apdovanoti Mokytojo dienos proga.

III. Vertinimo kriterijai

7.  Balsuojant reikalinga nurodyti: mokytojo vardą, pavardę, mokyklą, dėstomą dalyką ir komentarą iki 10 žodžių.

IV.  Apdovanojimai

8.  Geriausi mokytojai bus apdovanojami Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus ir Visuomeninio judėjimo „ŠILALIŠKIAI“ prizais.

ANKETA: https://apklausa.lt/f/2018-metu-geriausio-silales-rajono-mokytojo-rinkimai-7lbpjp4/answers/new.fullpage*