49-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on rugsėjo - 28 - 2018 with 0 Komentarų

Rugsėjo 27 d. vyko 49-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko Stasys Navardauskas. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų, biudžetinių švietimo įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimtas 21 sprendimas.

 

Sprendimai, susiję paraiškomis, projektais ir sutartimis

Taryba sutiko leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką pagal priemonę NR. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“, kurį įgyvendinus bus sutvarkyta pesticidais ir kitomis cheminėmis medžiagomis užteršta teritorija.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai atlikti Bijotų kaimo dalies D. Poškos gatvės apšvietimo įrengimo rangos darbus, įsipareigojant skirti finansavimą ir leidžiant pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju.

Posėdžio metu numatyta iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ne trumpiau kaip 3 metus iš eilės prisidėti prie investicijų projekto „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, Kovo 11-osios g. 15, sporto salės statyba“ įgyvendinimo.

Sprendimų pakeitimai

Taryba, atsižvelgdama į tai, kad reikia patvirtinti einamųjų išlaidų ir išlaidų turtui asignavimus bei asignavimus finansinių įsipareigojimų vykdymui dėl atsiradusių būtinųjų poreikių, pritarė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams. Taip pat pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais“ ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimams.

Patvirtinti nuostatai ir tvarkos aprašai         

Posėdžio metu patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kurio tikslas užtikrinti efektyvų mokymo lėšų, skirtų iš valstybės biudžeto panaudojimą, didinti švietimo įstaigų vadovų atsakomybę už realiais finansiniais ištekliais grindžiamų sprendimų vykdymą, stiprinti ugdymo įstaigų finansinį savarankiškumą. Taip pat patvirtinti Globos centro ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje bei Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašai.

Tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą, atrankos komisiją ir nuostatus, taip pat Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatus.

Spendimai, susiję su nekilnojamuoju turtu

Posėdžio metu nuspręsta išbraukti 3 butus, esančius Šilalės rajone, Žadeikių ir Bijotų kaimuose, iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo ir juos iki 2019 m. spalio 1 d. išnuomoti gyventojams.

Taryba sutiko perduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: mokyklą, katilinę, inžinerinius pastatus, butus, ūkinius pastatus ir kt.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – biblioteką.

Taryba taip pat sutiko perduoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bijotų seniūnijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos apskaitomą turtą: mokyklą, krepšinio aikštelę, automobilių stovėjimo aikštelę, stadioną, katilinę, sandėlį ir kt.

Kiti sprendimai

Tarybos nariai posėdžio metu nustatė didžiausią lestino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičių biudžetinėse įstaigose.

Nuspręsta nekeisti nustatyto UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutų tarifo dydžio už vieną keleivio kilometrą.

Posėdžio metu patvirtintos vidutinės kuro kainos nepasiturintiems gyventojams.*