Kvietimas Šilalės rajono gabiems mokiniams ir studentams

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 5 - 2018 with 0 Komentarų

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų  paramos bei skatinimo programą. Pretendentus kviečiame teikti prašymus Šilalės rajono savivaldybės merui.

 

  • Mokiniai ir studentai, pageidaujantys gauti  vienkartinę  finansinę  išmoką už  labai  gerą  ir

puikų mokymąsi,  prie prašymo prašomi pridėti  mokinio ar studento pažymėjimo kopiją ir pažymą iš  mokyklos apie pretendento pažangumą.

  • Mokiniai  ir  studentai,  pageidaujantys  gauti  vienkartinę  finansinę   išmoką   už   ypatingai

aukštus respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimus,  prie prašymo prašomi pridėti  studento arba  mokinio pažymėjimo kopiją, ypatingus pasiekimus liudijančius dokumentus (brandos atestato ir jo priedo, pažymos apie mokymosi rezultatus, diplomų, pažymėjimų, padėkų kopijas ir kt.).

  • Šilalės  rajono  savivaldybėje  veikiančios   bendruomenės,   nevyriausybinės  organizacijos,

mokyklos ir kiti juridiniai asmenys kviečiami teikti siūlymus dėl vienkartinės finansinės išmokos mokiniams ir studentams  už ypatingai aukštus respublikinės ar tarptautinės reikšmės kultūros, mokslo ar sporto srities pasiekimus. Prie siūlymo būtina pridėti teikėjo posėdžio protokolo išrašą arba rekomendaciją.

 

Prašymai ir siūlymai bus priimami nuo 2018 m. spalio 8 d. iki š. m. spalio 26 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 108 kab. (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė).

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus  jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė Jakštienė, 306 kab., tel. (8 449) 76121, el. p. danguole.jakstiene@silale.lt;

Programa

Prašymo forma

 

Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas*