Kviečiame teikti paraiškas gauti premiją už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 26 - 2018 with 0 Komentarų

Premijos tikslas – skatinti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinti geriausius jų pasiekimus ir darbus. Pretendentus premijai galima siūlyti iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymais, sąrašus rasite premijos nuostatuose.

Dokumentus siųsti Kultūrinės edukacijos politikos skyriui.

 

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr.  8 608 45641, el. paštas jadvyga.liseviciute@lkm.lt

Nuostatai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357073&p_query=&p_tr2=

Nuostatų pakeitimas: http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/etnine-regionu-kultura-ir-vaiku-ir-jaunimo-kulturine-edukacija

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija*