Baigiamas įgyvendinti projektas „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on spalio - 31 - 2018 with 0 Komentarų

Informuojame, kad baigiamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.05.5.1-APVA-R-019-71-0001 „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“.

Pagrindinis projekto tikslas: pagerinti Šilalės miesto centrinės dalies ekologinę, estetinę kraštovaizdžio būklę ir padidinti biologinę įvairovę.

Pagrindinis projekto rezultatas – sutvarkytas I teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealas teritorijos plotas – 6,0381 ha. Projekto metu sukurtos infrastruktūros ir finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš savivaldybės biudžeto lėšų ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus po projekto finansavimo pabaigos. Projekto veiklos rezultatų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos bus užtikrinamas įgyvendinant sutvarkytos teritorijos priežiūros (eksploatacijos) aprašo reikalavimus. Sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą užtikrins Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklų pradžia 2016-06-03. Projekto veiklų pabaiga 2018-10-31.

Bendra įgyvendinto projekto vertė – 369 097,30 Eur, iš jų ES lėšos – 313 733,25 Eur, Savivaldybės lėšos – 55 364,58 Eur.*