Kviečiame siūlyti kandidatus „Pagarbos lašo“ nominacijai

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on lapkričio - 6 - 2018 with 0 Komentarų

Baigiantis metams, Šilalės rajono savivaldybė tęsia tradiciją ir 12 kartą rengia Padėkos dieną, kurios metu „Pagarbos lašo“ nominacija apdovanoja asmenis už atliktus reikšmingus darbus, visuomenines organizacijas – už bendruomeniškumo sklaidą.

Nominacijos numatomos skirti pagal 4 kryptis:

1) Už pasiekimus švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse. Vertinama už aktyvų žmogiškųjų išteklių ugdymą, minėtų sričių reprezentavimą šalyje ir užsienyje, regiono etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

 

2) Už pasiekimus pilietiškumo ugdymo srityje (kandidatai iš visuomeninių organizacijų, bendruomenių, piliečių iniciatyvių grupių). Vertinama už pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir vaisingą darbą profesinėse sąjungose, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.

3) Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje (kandidatai – rajono verslo subjektai). Vertinama už naujų technologijų įsisavinimą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą, veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu.

4) Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje (kandidatai iš sveikatos apsaugos, socialinės paramos, teisėsaugos sričių). Vertinama už sveikatos apsaugos sistemos tobulinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų integravimą į visuomenę, viešo saugumo gerinimą, sėkmingą aplinkosauginių projektų įgyvendinimą.

Maloniai prašome iki 2018 m. lapkričio 30 d. 15 val. siųsti į rajono savivaldybę (Jono Basanavičiaus g. 2, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab.) laiškus su nominanto vardu, pavarde, nurodant darbovietę ir gyvenamąją vietą bei pažymint jo 2018 m. nuopelnus ir kitokius ženklius pasiekimus. Taip pat galima kandidatus siūlyti el. paštu meras@silale.lt, tel. (8 449) 76 110.

 

Šilalės rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimo pretendento anketa-rekomendacija*