Tarėsi Tauragės apskrities tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on lapkričio - 6 - 2018 with 0 Komentarų

Tartpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės paskirtis – koordinuotai teikti švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

2018 m. lapkričio 2 d. Tauragės rajono savivaldybėje susitiko Tauragės apskrities  Jurbarko rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė, Pagėgių savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Laima Lukošienė, Šilalės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Silva Paulikienė ir Tauragės rajono savivaldybės  tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jolanta Skrodenienė.

Susitikimo metu buvo pasidalyta darbo patirtimi, pasiekimais, mintimis, problemomis  ir išsakyti lūkesčiai tobulinant tarpinstitucinio bendradarbiavimo sritis. Pasitarimo metu buvo siekiama susitarti formuoti vieną bendrą praktiką savivaldybėse dėl koordinuotai teikiamų paslaugų.*