Dėl organizuojamų susirinkimų viešuose erdvėse

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on lapkričio - 22 - 2018 with 0 Komentarų

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, remdamiesi Lietuvos Respublikos Susirinkimų įstatymu, atkreipia žmonių dėmesį į taisykles, kai ruošiamasi galimam mitingui, piketui, demonstracijai, procesijai, eitynėms ar kitokiems taikiems beginkliams susirinkimams.

Kaip numatyta Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 2 skyriaus 6 straipsnio 1 dalyje, susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių. Tokiems susirinkimams netaikomos šio straipsnio 3 dalies ir šio įstatymo 7 straipsnio nuostatos. 2 dalyje numatyta, kad susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių.

Rašytiniame pranešime turi būti nurodyta: susirinkimo forma ir turinys, susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas, susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai, numatomas dalyvių skaičius, pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo, organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Pareigūnai primena, kad nesilaikant įstatyme numatytų punktų gresia nuobaudos pagal LR ANK 494 straipsnį.

 

 

 

                     

Komunikacijos grupės vyresnioji specialistė

Greta Kęsminaitė*