Informacija neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on lapkričio - 26 - 2018 with 0 Komentarų

Šilalės rajono savivaldybė 2019 metais planuoja tęsti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veiklą skiriant lėšas NVŠ krepšelio finansavimui. Kviečiame NVŠ programas Šilalės savivaldybėje pateikti iki 2018 gruodžio 21 d.

NVŠ lėšų kiekis ribotas, todėl bus kreipiamas dėmesys į NVŠ teikėjų parengtų programų kokybę.

Nauji NVŠ teikėjai, planuojantys 2019 metais įgyvendinti NVŠ programas, privalo:

 

1.Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) http://www.aikos.smm.lt/

2. Parengti NVŠ programą (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 1 priedas) ir įregistruoti ją Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR). Norint registruoti programą į KTPRR, reikia užpildyti prašymą ir pasižadėjimą. Formas galima rasti adresu www.ktprr.smm.lt. Užpildytas ir nuskaitytas formas nusiųsti mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt,  o originalus – paštu, adresas: Švietimo informacinių technologijų centras, Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius.

3. Kai NVŠ teikėjas vykdo NVŠ programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

4. Įregistravus programą, ją pateikti akreditavimui Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre  (KTPRR).

5. NVŠ programos paraiškos pasirašytą originalą ir prašymą akredituoti NVŠ programą iki 2018 metų gruodžio 21 d. pristatyti Šilalės rajono savivaldybės administracijai adresu (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė) arba atsiųsti el. paštu dokumentai@silale.lt .

               Švietimo teikėjai, kurių NVŠ programų akreditacija baigiasi 2018 m. gruodžio 31 d., ir ketina toliau vykdyti NVŠ veiklą turi:               

1. Pateikti  prašymą Administracijos direktoriui iki 2018 m. gruodžio 21 d. dėl NVŠ programos akreditacijos pratęsimo, Prašymą teikti adresu (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė) arba atsiųsti el. paštu  dokumentai@silale.lt .

              2. KTPRR atlikti šiuos veiksmus:

2.1. Jei NVŠ programoje nieko nekeitėte, KTPRR užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2. Jei NVŠ  programoje (1 priedas), keitėte informaciją apie teikėją ir grupės dydį  bei grupių skaičių, atnaujinkite 1 priedą, įkelkite į KTPRR, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programos pakeitimai bus įregistruoti tuomet, paspauskite „pateikti akreditavimui“.

              NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programų akreditacijos galiojimas nepasibaigęs, turi sekti informaciją Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje dėl NVŠ programų finansavimo 2019 metais.

Informaciją, susijusią su NVŠ, galima rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje Veiklos sritys – Švietimas – Neformaliojo švietimo programų vykdytojams, taip pat paskambinus tel. (8 449) 76 135.

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius*