Nemokama teisinė pagalba

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gruodžio - 20 - 2018 with 0 Komentarų

Šilalės rajono savivaldybės administracija primena, jog valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama gyventojams, kad jie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą.

 

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA NEMOKAMAI TEIKIAMA ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUJE, 209 kab. (II aukštas, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė). Išsamesnė informacija teikiama telefonu: (8 449) 76 116, el. paštu: vaiva.gudauskiene@silale.lt darbo valandomis. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Pirminė teisinė pagalba teikiama iš karto, o nesant galimybės suteikti iš karto, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA – tai:

  • teisinė informacija;
  • teisinės konsultacijos;
  • dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
  • patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
  • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA NETEIKIAMA, KAI:

  • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  • pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą Šilalės rajono savivaldybėje, turi būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Šilalės rajono savivaldybėje, arba, jei neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Šilalės rajono savivaldybėje.

ASMUO, ATVYKĘS Į KONSULTACIJĄ, TURI PATEIKTI ASMENS DOKUMENTĄ.

ASMUO TUO PAČIU KLAUSIMU GALI KREIPTIS TIK VIENĄ KARTĄ.

Savivaldybėje neteikiama antrinė teisinė pagalba – nerengiami procesiniai dokumentai teismui, neatstovaujama bylose teisme ir ikiteisminio ginčo sprendimo institucijose. Tačiau savivaldybėje suteikiama informacija apie antrinę teisinę pagalbą, jos teikimo sąlygas, padedama užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti.

Daugiau informacijos galima rasti: www.teisinepagalba.lt.*