Kviečiame siūlyti kandidatus „Auksinės gilės“ nominacijai

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on sausio - 10 - 2019 with 0 Komentarų

Šilalės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programą. Svarbiausias šios Programos tikslas – skatinti rajono gyventojus aktyviai dalyvauti savivaldybės visuomeniniame gyvenime, įgyvendinti naujas idėjas bei programas.

2008 m. vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 90-ąsias metines, pirmą kartą buvo įteikti „Auksinės gilės“ apdovanojimai. „Auksinėmis gilėmis“ ir piniginėmis premijomis buvo apdovanoti: Zigmantas Balčytis, Vaidilutė Jončaitė, Vytenis Almonaitis, Alfonsas Paulikas, Eugenijus Mikšys, prof. Stasys Skrodenis, Daiva Vaitkevičiūtė-Rekašienė, Henrika Aušrienė, Rimantas Bendžius, Albina Bataitienė, Aldona Gedvilienė, Jolanta Bučnienė, Kornelijus Andrijauskas, Antanas Lingys, Jonas Biržiškis, Kazys Misius, Zofija Baranauskienė, Virginijus Jocys, Stasys Skalauskas, Pranas Šerpytis, Teresė Ūksienė, Edvardas Vidmantas, Petras Buikys, Klemensas Lovčikas, Kazimieras Šetkus, Kornelijus Pukinskis, Loreta Kalnikaitė, Vaidotas Digaitis, Aloyzas Stasytis, Donata Karalienė (Vištartaitė), Jonas Masidunskas, Antanas Rašinskas, Steponas Jasaitis, Antanas Bružas, kun. dr. Algis Genutis,  Ramūnas Navardauskas, Sofija Survilienė, Alfonsas Maulius, Vytenė Muschick, Asta ir Jonas Vaitkevičiai, dr. Gintautas Zabiela, Vida Elkimavičienė, Paulius Briedis.

 

Šiemet, vasario 16-ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Šilalės rajono savivaldybės įsteigtu apdovanojimu „Auksinė gilė“ ir 15 BSI (bazinė socialinė išmoka, šiuo metu 38 Eur) dydžio premijomis bus pagerbti visuomenės pasiūlyti ir iš jų „Auksinės gilės“ atrankos komisijos atrinkti Šilalės kraštui nusipelnę asmenys.

Numatomos nominacijos:

1.Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, skelbimą, leidinių rengimą, pastangas saugoti ir puoselėti kultūrinį paveldą.

2.Už pasiekimus dalyvaujant ES projektuose, pritraukiant ir įsisavinant įvairių fondų lėšas.

3.Už verslumo ir labdaros skatinimą, produktyvų ir kūrybingą darbą.

4.Už siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį, už kilnų poelgį.

5.Už kūrybinį aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pilietines iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, pelnytą aplinkinių pagarbą.

Pretendentus nominacijoms gali siūlyti Savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, įmonių ir įstaigų vadovai ar kolektyvai, nevyriausybinės organizacijos, iniciatyvinės gyventojų grupės, kaimų bendruomenės.

Maloniai prašome iki vasario 4 d. 15 val. siųsti į rajono savivaldybę (J. Basanavičiaus g. 2, Savivaldybės priimamasis, I a., 108 kab., „Auksinės gilės“ atrankos komisijai) nominacijos „Auksinė gilė“ pretendentų anketas-rekomendacijas, kuriose nurodomas nominanto vardas, pavardė, profesija ir veikla, nuveikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos siūloma suteikti nominaciją, pretendento ir kontaktinio asmens adresas ir telefonas, siūlytojo duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefonas, parašas arba organizacijos pavadinimas, kontaktinis telefonas. Taip pat galima kandidatus siūlyti el. paštu meras@silale.lt, užpildžius anketą-rekomendaciją.

Pretendento anketa-rekomendacija

Kita informacija tel.: (8 449) 76 110.*