Ankstyvosios intervencijos programos vykdymas Šilalės rajono savivaldybėje

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on vasario - 4 - 2019 with 0 Komentarų

Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. DĮV-1424 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kurio vykdytojai – Šilalės švietimo pagalbos tarnyba  bei Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Aprašo tikslas – integruojant Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos vykdomą veiklą, užtikrinti Ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą, siekiant motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Ši programa taikoma rizikingos elgsenos nepilnamečiams asmenims nuo 14 metų amžiaus eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

 Asmuo gali savanoriškai kreiptis dėl dalyvavimo Ankstyvosios intervencijos programoje. Asmenį dalyvauti programoje taip pat gali įpareigoti teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus bei Savivaldybės administracijos direktorius, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.

Asmenį (įpareigotą ar savanorį), ketinantį dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje, registruoja jo atstovai pagal įstatymą pas Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu pageidauja būti informuoti apie programos vykdymo laiką.  Įpareigojimų atvejais asmens atstovai pagal įstatymą turi pateikti  sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti Programoje kopiją.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Silva Paulikienė, tel. (8 449) 76120, mob. 861296208, 227 kab., el. paštas silva.paulikiene@silale.lt*