Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos skautija

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on kovo - 8 - 2019 with 0 Komentarų

Ketvirtadienį, kovo 7 d., Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas ir Lietuvos skautijos (toliau – LS) vyriausioji skautininkė Ieva Brogienė pasirašė Šilalės rajono savivaldybės ir LS bendradarbiavimo sutartį. Susitikime taip pat dalyvavo Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė, LS Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos draugovės vadovė Elvyra Gedeikienė, LS Laukuvos Norberto Vėliaus draugovės vadovas Robertas Mikutis ir LS Tauragės krašto Medvėgalio tunto Obelyno draugovės vadovė Judita Armonienė.

Šia sutartimi šalys įsipareigojo siekti skautiškos veiklos plėtros, t. y. teikti viena kitai pagalbą buriant ir plėtojant organizacijų partnerystės tinklą, skatinti jas tarpusavyje bendradarbiauti ir dalytis savo žiniomis bei patirtimi, pagal galimybes padėti inicijuoti ir organizuoti Savivaldybės mokyklų ir socialinių partnerių bendrus renginius (konferencijas, forumus ir kt.). Taip pat aktyvinti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, skautiškos veiklos vykdymui mokyklose panaudoti neformaliojo ugdymo valandas iš mokyklai skiriamų lėšų neformaliajam ugdymui ir kt.

Prieš pasirašant sutartį apsvarstyta galimybė skautijos sąskrydį ar kitas šventes daryti Šilalės rajone – Pajūrio ar Požerės rekreacinėse zonose, aptartos kitos bendradarbiavimo galimybės ir aktualūs klausimai.

Susitikimo pabaigoje I. Brogienė pasirašė į Šilalės rajono savivaldybės metraštį, padėkodama už tai, kad Savivaldybė aktyviai prisideda prie jaunosios kartos ugdymo ir užimtumo. Svečiams įteiktos simbolinės atminimo dovanos.*