Antrąjį kartą rinkosi naujoji Taryba

Parašė Visuomeninis judėjimas "ŠILALIŠKIAI" on gegužės - 12 - 2015 with 0 Komentarų

Gegužės 7 dieną į antrąjį Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdį susirinko visi 25 naujai į 2015-2019 metų Tarybą išrinkti nariai. Jame dalyvavo Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Savivaldybės skyrių vedėjai ir specialistai. Posėdžio metu priimti 8 sprendimai, svarstytas vienas papildomas klausimas.

Prisiekė naujas Tarybos narys

Posėdžio pradžioje prisiekė naujas Tarybos narys – ŠILALIŠKIŲ frakcijos atstovas Rimas Vaičikauskas, kuris pakeitė Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pradėjusį eiti Raimundą Vaitiekų. Priesaiką priėmė LR Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Irena Malinauskienė.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja – Vera Macienė

Į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pavaduotojos pa­rei­gas me­ras Jonas Gudauskas pa­siū­lė iki šiol tas pačias pareigas ėjusią Verą Macienę. Prisistatydama, ji išskyrė keletą pagrindinių problemų ir tobulintinų sričių. V. Macienė sakė, kad reikia daugiau dėmesio skirti turizmui ir Šilalės kraštui garsinimui, kelių ir gatvių priežiūrai, skatinti verslumą ir pan.

Slapto balsavimo metu paaiškėjo, kad 19 Tarybos narių pritarė V. Macienės kandidatūrai, o šeši pasisakė prieš. Taigi balsų dauguma V. Macienė paskirta Administracijos direktoriaus pavaduotoja Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

Siekiant įvertinti kandidatės patikimumą ir taip mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, naujai paskirta Administracijos direktoriaus pavaduotoja pareigas pradės eiti tada, kuomet bus gauta išvada iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.

Sudarytos komisijos, deleguoti atstovai į skirtingas Tarybas

Savivaldybės korupcijos prevencijos programai įgyvendinti Savivaldybės tarybos įgaliojimų laiku sudaryta komisija, susidedanti iš Raimundės Gečienės, Algirdo Meiženio, Alfonso Motuzo, Saulės Olendrienės ir Stasio Skalausko.

Sudaryta Administracinė komisija prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos, į kurios sudėtį įeis meras Jonas Gudauskas (pirmininkas), Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Zigmantas Grabauskas (pavaduotojas), Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Dijana Baltutienė, Savivaldybės tarybos narė Genovaitė Damulienė, Savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Regina Kvederienė, Šilalės miesto seniūnas Alfonsas Paulikas.

Patvirtinta Etikos komisijos sudėtis: Savivaldybės tarybos narys Tadas Bartkus (pirmininkas), Pajūrio 10-osios jaunųjų šaulių kuopos vadas Algimantas Dragūnas, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokytoja Helga Gavėnaitė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Savivaldybės tarybos nariai Jonas Šedbaras ir Teresė Ūksienė.

Nuspręsta į Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų suvažiavimą Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui deleguoti  merą Joną Gudauską ir „Tvarkos ir teisingumo“  frakcijos atstovą Rimantą Rimkų. Į Tauragės regiono plėtros tarybą Tarybos sprendimu deleguotas meras Jonas Gudauskas ir vicemeras Valdemaras Jasevičius. Į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą deleguota Tarybos narė Loreta Kalnikaitė.

Svarstyti kiti klausimai

Taryba priėmė sprendimą dėl mero darbo užmokesčio nustatymo. Taip pat Tarybos sprendimu vienas rajono gyventojas atleistas nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Rima Norvilienė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė, autorės nuotr.*